Web Analytics

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wat is duurzaamheid?Duurzaamheid is een begrip geworden, maar wat betekent het eigenlijk? De meeste mensen zouden zeggen dat duurzaamheid betekent dat je voor het milieu zorgt, zodat het voor ons kan zorgen. En hoewel die definitie niet verkeerd is, is ze onvolledig. Om duurzaam te zijn moet een actie ook economisch levensvatbaar en sociaal rechtvaardig zijn. Met andere woorden, het moet goed zijn voor de planeet, goed voor onze portemonnee en goed voor onze gemeenschappen

De drie pijlers van duurzaamheid De term "duurzaamheid" werd eind 18e eeuw voor het eerst bedacht door de Schotse econoom Adam Smith. In zijn boek The Wealth of Nations schreef Smith over "de fysieke mogelijkheid van eeuwigdurende beweging" Het idee was dat als een samenleving een manier kon vinden om meer te produceren dan ze verbruikte, ze zichzelf theoretisch oneindig zou kunnen onderhouden Het duurde echter nog tot het eind van de 20e eeuw voordat de term in de populaire cultuur ingang vond.

In 1987 bracht de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties het rapport Our Common Future uit. Het rapport definieerde duurzame ontwikkeling als "ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen" Met andere woorden, duurzame ontwikkeling gaat over het voorzien in onze huidige behoeften zonder het vermogen van toekomstige generaties om hetzelfde te doen in gevaar te brengen. Om dit te bereiken moeten we werken binnen wat bekend staat als de "drie pijlers van duurzaamheid" milieubeheer, economische welvaart en sociale gelijkheid Milieubeheer Deze pijler verwijst naar onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de planeet en haar beperkte hulpbronnen.

Dit omvat het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het beschermen van kwetsbare ecosystemen en het verminderen van afval en vervuiling Economische welvaart Deze pijler verwijst naar onze noodzaak om banen te scheppen en de economie te laten groeien, terwijl we toch rekening houden met onze invloed op het milieu. Dit omvat investeringen in groene infrastructuur, ondersteuning van lokale bedrijven en beleid dat duurzame praktijken stimuleert Sociale rechtvaardigheid Deze pijler verwijst naar onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de middelen die nodig zijn om een gezond en productief leven te leiden. Dit omvat betaalbare huisvesting en gezondheidszorg, investeringen in onderwijs en beroepsopleiding, en beleid dat kwetsbare bevolkingsgroepen beschermt

Conclusie


Duurzaamheid wordt vaak uitsluitend gezien als een milieukwestie, maar het is zoveel meer dan dat.

Om echt duurzaam te zijn moet een actie ook economisch levensvatbaar en sociaal rechtvaardig zijn. Met andere woorden, het moet goed zijn voor de planeet, goed voor onze portemonnee en goed voor onze gemeenschappen. Door te werken binnen de drie pijlers van duurzaamheid - milieubeheer, economische welvaart en sociale gelijkheid - kunnen we een mooie toekomst voor iedereen creëren.

Energielabel Rotterdam Aanvragen

Link toevoegen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Link toevoegen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Link toevoegen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Link toevoegen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 13-11-2022

Aanmaakdatum: 13-11-2022

Rubrieken: 5

Links: 1

Link toevoegen